banner komiks o Panu Murku

Brand Hero i kampania marketingowa dla Politechniki Białostockiej

Bardzo ważnym elementem „życia” uczelni jest rekrutacja - dlatego Politechnika Białostocka w 2016r. postanowiła zhumanizować swój wizerunek i dotrzeć do młodych odbiorców poprzez medium komiksu.

Nasza firma miała przygotować nowatorskie materiały promocyjne, które zaprezentowane zostały podczas Dnia Otwartego, a służą uczelni do dziś.

Projekt powstał we współpracy z:

pb